Funkcija Sqr[med izvajanjem]

Izračuna kvadratni koren numeričnega izraza.

Skladnja:


Sqr (Število)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: poljuben numeričen izraz, za katerega želite izračunati naravni logaritem.

Kvadratni koren je število, ki ga moramo pomnožiti s samim seboj, da dobimo vrednost argumenta, kvadratni koren 36 je npr. 6.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSqr
Dim iVar As Single
    iVar = 36
    MsgBox Sqr(iVar)
End Sub

Podprite nas!