Funkcija Rnd

Vrne naključno številko med 0 in 1.

Skladnja:


Rnd [(Izraz)]

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Izraz: Nima učinka, če ga podate, je prezrt.

Funkcija Rnd vrne desetiške ulomke od 0 (vključno) do 1 (izključno) v skladu z enakomerno porazdelitvijo. Uporablja generator naključnih števil Mersenne Twister 19937. Za tvorbo naključnih celih števil v danem obsegu uporabite formulo kot v spodnjem primeru. Ukaz Randomize z določeno vrednostjo semena lahko uporabite pred tem, če želite napovedljiv niz števil.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Število od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Število od 6 do 8"
    Case Is > 8 And iVar < 11
      Print "Večje od 8"
    Case Else
      Print "Izven obsega 1 do 10"
  End Select
End Sub

Podprite nas!