Ukaz Randomize

Inicializira generator naključnih števil, ki ga uporablja funkcija Rnd.

Skladnja:


Randomize [Število]

Parametri:

Število: poljubna celoštevilska vrednost. Služi kot seme za inicializacijo generatorja naključnih števil. Enaka semena povzročijo enake nize naključnih števil pri funkciji Rnd. Če parameter izpustite, bo ukaz Randomize prezrt.

Ikona opombe

Če ne želite napovedljivega niza števil, ni potrebe, da uporabite ukaz Randomize, saj bo generator naključnih števil samodejno inicializiran ob prvi uporabi – zasajen bo z uporabo sistemsko zagotovljenega generatorja naključnih števil, ki tvori enakomerno porazdeljena, nedeterministična naključna števila. Če tak generator v sistemu ni na voljo, bo za seme uporabljen sistemski čas.


Ukaz Randomize vpliva le na funkcijo BASIC-a Rnd. Na druge generatorje naključnih števil (npr. funkcijo programa Calc RAND() itn.) ne vpliva.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleRandomize
Dim iCount As Integer, iVar As Integer, sText As String
Dim iSpectral(10) As Integer
  Randomize 2^14-1
  For iCount = 1 To 1000
  iVar = Int((10 * Rnd) ) ' Obseg med 0 in 9
    iSpectral(iVar) = iSpectral(iVar) +1
  Next iCount
  sText = " | "
  For iCount = 0 To 9
    sText = sText & iSpectral(iCount) & " | "
  Next iCount
  MsgBox sBesedilo,0,"Spektralna porazdelitev"
End Sub

Podprite nas!