Funkcija Log (BASIC)

Vrne naravni logaritem števila.

Skladnja:


Log (Število)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: poljuben numeričen izraz, za katerega želite izračunati naravni logaritem.

Naravni logaritem je logaritem z osnovo e. Osnova e je konstanta s približno vrednostjo 2,718282...

Logaritme s poljubno osnovo (n) lahko izračunavate za katerokoli število (x) tako, da naravni logaritem x delite z naravnim logaritmom n, kot sledi:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"množenje z logaritmično funkcijo"
End Sub

Podprite nas!