Funkcija Exp

Vrne rezultat potenciranja osnove naravnega logaritma (e = 2,718282) z argumentom funkcije.

Skladnja:


Exp (Število)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: poljuben numeričen izraz, s katerim želite potencirati »e« (osnovo naravnih logaritmov). Za števila v enojni natančnosti argument ne sme biti večji od 88,02969, za števila v dvojni natančnosti pa <=709,782712893; za argumente nad tema vrednostma vrne LibreOffice Basic napako preliva.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dVrednost & chr(13) & (b1*b2) ,0,"množenje s seštevanjem logaritmov"
End Sub

Podprite nas!