Funkcija Tan

Določa tangens kota. Kot je izražen v radianih.

Funkcija Tan izračuna na osnovi kota Alfa kvocient dolžin nasproti ležeče katete in soležne katete v pravokotnem trikotniku.

Tan(Alfa) = nasprotna kateta/soležna kateta

Skladnja:


Tan(število As Double) As Double

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: poljuben numeričen izraz (v radianih), za katerega želite izračunati tangens.

Če želite stopinje pretvoriti v radiane, pomnožite vrednost s Pi/180. Za pretvorbo iz radianov v stopinje pomnožite radiane s 180/Pi.

stopinje=(radiani*180)/Pi

radiani=(stopinje*Pi)/180

Pi je približno 3,141593.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


' V tem primeru lahko za pravokotni trikotnik vnesete:
' dolžino nasproti ležeče katete in kot (v stopinjah), nakar se izračuna dolžina soležne katete:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3,1415926 je predhodno definirana spremenljivka
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Vnesite dolžino nasproti ležeče katete: ","nasproti")
    dKot = InputBox("Vnesite kot Alfa (v stopinjah): ","Alfa")
    Print "Dolžina soležne katete je"; (d1 / tan(dKot * Pi / 180))
End Sub

Podprite nas!