Funkcija Sin

Izračuna sinus kota. Kot se navaja v radianih. Rezultat je med -1 in 1.

Funkcija Sin izračuna na osnovi kota Alfa kvocient dolžin nasproti ležeče katete in hipotenuze v pravokotnem trikotniku.

Sin(Alfa) = nasproti ležeča kateta/hipotenuza

Skladnja:


Sin(število As Double) As Double

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: Numeričen izraz, ki izraža kot v radianih, za katerega rabimo sinus.

Če želite stopinje pretvoriti v radiane, pomnožite vrednost s Pi/180. Za pretvorbo iz radianov v stopinje pomnožite radiane s 180/Pi.

stopinje=(radiani*180)/Pi

radiani=(stopinje*Pi)/180

Pi je približno 3,141593.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


' V tem primeru lahko za pravokotni trikotnik vnesete:
' dolžino nasproti ležeče katete in kot (v stopinjah), nakar se izračuna dolžina hipotenuze:
Sub ExampleSine
' Pi = 3,1415926 je predhodno definirana spremenljivka
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Vnesite dolžino nasproti ležeče katete: ","nasprotna kateta")
    dKot = InputBox$("Vnesite kot Alfa (v stopinjah): ","Alfa")
    Print "Dolžina hipotenuze je"; (d1 / sin (dKot * Pi / 180))
End Sub

Podprite nas!