Funkcija Cos

Izračuna kosinus kota. Kot se navaja v radianih. Rezultat je med -1 in 1.

Funkcija Cos izračuna na osnovi kota Alfa kvocient dolžin soležne katete in hipotenuze v pravokotnem trikotniku.

Cos(alfa) = soležna kateta/hipotenuza

Skladnja:


Cos(število As Double) As Double

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Število: Numeričen izraz, ki izraža kot v radianih, za katerega rabimo kosinus.

Če želite stopinje pretvoriti v radiane, pomnožite vrednost z pi/180. Za pretvorbo iz radianov v stopinje pomnožite radiane z 180/pi.

stopinje=(radiani*180)/pi

radiani=(stopinje*pi)/180

Pi je pri tem konstanta z zaokroženo vrednostjo 3,14159 ...

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


' naslednji primer izračuna za pravokotni trikotnik
' dolžino hipotenuze iz sekante in kota (v stopinjah):
Sub ExampleCosinus
' zaokrožen Pi = 3,14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Vnesite dolžino soležne katete: ","soležna")
    dKot = InputBox$("Vnesite kot Alfa (v stopinjah): ","Alfa")
    Print "Dolžina hipotenuze je"; (d1 / cos (dKot * Pi / 180))
End Sub

Podprite nas!