Trigonometrične funkcije

LibreOffice Basic podpira naslednje trigonometrične funkcije.

Funkcija Atn

Trigonometrična funkcija, ki vrne arkus tangens numeričnega izraza. Vrnjena vrednost ima obseg med -Pi/2 in +Pi/2.

Funkcija Cos

Izračuna kosinus kota. Kot se navaja v radianih. Rezultat je med -1 in 1.

Funkcija Sin

Izračuna sinus kota. Kot se navaja v radianih. Rezultat je med -1 in 1.

Funkcija Tan

Določa tangens kota. Kot je izražen v radianih.

Podprite nas!