Numerične funkcije

Naslednje numerične funkcije opravljajo izračune. Matematični in Boolovi operatorji so opisani v posebnem odseku. Razlika med funkcijami in operatorji je v tem, da funkcije sprejmejo argumente in vrnejo rezultat, operatorji pa vrnejo rezultat na osnovi obeh numeričnih izrazov, ki jih dotični operator povezuje.

Trigonometrične funkcije

LibreOffice Basic podpira naslednje trigonometrične funkcije.

Eksponentne in logaritmične funkcije

LibreOffice Basic nudi naslednje eksponentne in logaritmične funkcije.

Generiranje naključnih števil

Naslednji ukazi in funkcije tvorijo naključna števila.

Izračun kvadratnega korena

S to funkcijo računate kvadratne korene.

Cela števila in ulomki

Funkcije za zaokrožanje vrednosti na cela števila in za prevzem ulomljenega dela vrednosti.

Absolutne vrednosti

Ta funkcija vrača absolutne vrednosti.

Znaki izrazov

Ta funkcija vrne algebraični predznak numeričnega izraza.

Pretvarjanje števil

Naslednje funkcije pretvarjajo števila iz ene v drugo numerično obliko.

Podprite nas!