Operator »\«

Izvede celoštevilsko deljenje dveh števil in vrne rezultat.

Skladnja:


   rezultat = izraz1 \ izraz2

Parametri:

rezultat: poljubna numerična vrednost, ki predstavlja rezultat celoštevilskega deljenja.

izraz1, izraz2: deljenec in delitelj, operanda celoštevilskega deljenja.

Pred deljenjem se oba operanda zaokrožita na celo število. Decimalni del rezultata je opuščen.

Primer:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1,25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1,75
End Sub

Podprite nas!