Operator Mod

Vrne celi ostanek deljenja.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 MOD Izraz2

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat operacije MOD.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite deliti.

Primer:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2,5 ' vrne 0
  Print 10 / 2,5 ' vrne 4
  Print 10 mod 5 ' vrne 0
  Print 10 / 5 ' vrne 2
  Print 5 Mod 10 ' vrne 5
  Print 5 / 10 ' vrne 0,5
End Sub

Podprite nas!