Operator »^«

Potencira prvi izraz z drugim izrazom.

Skladnja:


Rezultat = Izraz ^ Eksponent

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat potenciranja.

Izraz: Numerična vrednost, ki jo želite potencirati.

Eksponent: potenca, na katero želite potencirati.

Primer:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12,345 ) ) ' potencira tako, da izračuna logaritem
End Sub

Podprite nas!