Operator »/«

Deli dve vrednosti.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 / Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat deljenja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite deliti.

Primer:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Podprite nas!