Operator »+«

Sešteje ali kombinira dva izraza.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 + Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat seštevanja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite sešteti.

Primer:


Sub ExampleAddition1
    Print 5 + 5
End Sub
 
Sub ExampleAddition2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 + iValue2
End Sub

Podprite nas!