Operator »*«

Zmnoži dve vrednosti.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 * Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat množenja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite zmnožiti.

Primer:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Podprite nas!