Operator »-«

Odšteje dve vrednosti.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 - Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat odštevanja.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite odšteti.

Primer:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Podprite nas!