Matematični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje matematične operatorje.

Operator »-«

Odšteje dve vrednosti.

Operator »*«

Zmnoži dve vrednosti.

Operator »+«

Sešteje ali kombinira dva izraza.

Operator »/«

Deli dve vrednosti.

Operator »\«

Izvede celoštevilsko deljenje dveh števil in vrne rezultat.

Operator »^«

Potencira prvi izraz z drugim izrazom.

Operator Mod

Operator MOD vzame dva številska izraza in vrne ostanek pri deljenju.

Podprite nas!