Operator Or

Izvede logično disjunkcijo OR dveh izrazov.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 Or Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat disjunkcije.

Izraz1, Izraz2:Poljubna izraza, ki ju želite primerjati.

Logična disjunkcija (ali) dveh Boolovih izrazov je res, če je vsak eden od njiju tudi res.

Pri primerjanju po bitih bo bit v rezultatu postavljen, če je ustrezni bit postavljen vsaj v enem od obeh izrazov.

Primer:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Podprite nas!