Operator Not

Zanika izraz tako, da invertira vrednosti bitov.

Skladnja:


Rezultat = Not Izraz

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat negacije.

Izraz:Poljuben izraz, ki ga želite zanikati.

Kadar zanikate Boolov izraz, se vrednost Res spremeni v Ni res in vrednost Ni res spremeni v Res.

Pri zanikanju po bitih se vsak posamezni bit obrne.

Primer:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' vrne -11
    vOut = Not(vC > vD) ' vrne -1
    vOut = Not(vB > vA) ' vrne -1
    vOut = Not(vA > vB) ' vrne 0
End Sub

Podprite nas!