Operator Eqv

Izračuna logično ekvivalenco dveh izrazov.

Skladnja:


Rezultat= Izraz1 Eqv Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat kombinacije.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite povezati.

Pri preizkusu ekvivalence dveh logičnih izrazov je rezultat Res v primeru, če sta oba izraza ali Res ali pa Ni res.

V primerjavi po bitih bo operator Eqv ustrezni bit postavil v primeru, da je bit postavljen v obeh izrazih ali pa v nobenem od njiju.

Primer:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' vrne -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' vrne 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' vrne 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' vrne -1
  vOut = B Eqv A ' vrne -3
End Sub

Podprite nas!