Operator AND

Logično kombinira dva izraza.

Skladnja:


Rezultat = Izraz1 And Izraz2

Parametri:

Rezultat: poljubna numerična spremenljivka, ki shrani rezultat kombinacije.

Izraz1, Izraz2: poljubna izraza, ki ju želite povezati.

Povezava dveh Boolovih izrazov z AND vrne Res samo v primeru, če imata oba izraza vrednost Res:

Res AND Res vrne Res; za vse ostale možnosti je rezultat Ni res.

Operator AND tudi primerja bit za bitom identično postavljene bite dveh numeričnih izrazov.

Primer:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C ' vrne -1
  vVarOut = B > A And B > C ' vrne 0
  vVarOut = A > B And B > D ' vrne 0
  vVarOut = (B > D And B > A) ' vrne 0
  vVarOut = B And A ' vrne 8 zaradi AND kombinacije bitov v obeh argumentih
End Sub

Podprite nas!