Logični operatorji

LibreOffice Basic uporablja naslednje logične operatorje.

Logični operatorji kombinirajo (po bitih) vsebini dveh izrazov ali spremenljivk, da se npr. preveri, ali so določeni biti postavljeni ali ne.

Operator AND

Logično kombinira dva izraza.

Operator Eqv

Izračuna logično ekvivalenco dveh izrazov.

Operator Imp

Izvede logično implikacijo dveh izrazov.

Operator Not

Zanika izraz tako, da invertira vrednosti bitov.

Operator Or

Izvede logično disjunkcijo OR dveh izrazov.

Operator XOR

Izračuna logični ekskluzivni Ali obeh izrazov.

Podprite nas!