Funkcija Error

Vrne opis napake na osnovi vrednosti ali javi kontekst dane napake.

Skladnja:


Error
Error(izraz)
Error koda_napake

Vrnjena vrednost:

Niz ali javljeni kontekst napake

Parametri:

Če argument ni podan, bo funkcija Error vrnila sporočilo o napaki za zadnjo napako pri izvajanju programa.

Izraz: poljuben numeričen izraz, katerega koda napake lahko se preslika v obstoječe sporočilo o napaki. Če koda napake ne obstaja, vrne prazen niz.

koda_napake: poljubna vrednost, ki ustreza obstoječi šifri oz. kodi napake.

Kode napak:

1 Pojavila se je izjema

2 Skladenjska napaka

3 Return brez Gosub

4 Napačen vnos; poskusite znova

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev

7 Premalo pomnilnika

8 Tabela ima že določene dimenzije

9 Kazalo je izven določenega obsega

10 Podvojena definicija

11 Deljenje z nič

12 Nedefinirana spremenljivka

13 Vrsta spremenljivk se ne ujema

14 Neveljaven parameter

18 Prekinjeno s strani uporabnika

20 Nadaljuj brez napake

28 Ni več prostora na skladu

35 Ni določena procedura sub ali procedura function

48 Napaka pri nalaganju datoteke DLL

49 Napačna konvencija za klic DLL

51 Notranja napaka

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

53 Datoteke ni mogoče najti

54 Napačen način datoteke

55 Datoteka je že odprta

57 Vhodno/izhodna napaka naprave

58 Datoteka že obstaja

59 Napačna dolžina zapisa

61 Disk oz. pogon je poln

62 Branje presega konec datoteke (EOF)

63 Napačna številka zapisa

67 Preveč datotek

68 Naprava ni na voljo

70 Dostop zavrnjen

71 Disk ni pripravljen

73 Ni implementirano

74 Preimenovanje na različnih pogonih ni možno

75 Napaka pri dostopu do poti/datoteke

76 Poti ni mogoče najti

91 Spremenljivka predmeta ni nastavljena

93 Neveljaven vzorec niza

94 Raba ničle ni dovoljena

250 DDE-napaka

280 Čakanje na odgovor na povezavo DDE

281 DDE-kanali niso na voljo

282 Noben program ni odgovoril na vzpostavitev povezave DDE

283 Preveč programov je odgovorilo na vzpostavitev povezave DDE

284 DDE-kanal zaklenjen

285 Zunanji program ne more izvesti operacije DDE

286 Časovna omejitev med čakanjem na odgovor DDE

287 Uporabnik je pritisnil ubežnico med operacijo DDE

288 Zunanji program je zaseden

289 DDE-operacija brez podatkov

290 Podatki so v napačni obliki

291 Zunanji program je bil prekinjen

292 Povezava DDE prekinjena ali spremenjena

293 Metoda DDE zahtevana brez odprtega kanala

294 Napačna oblika DDE-povezave

295 DDE-sporočilo se je izgubilo

296 Lepljenje povezave se je že izvedlo

297 Načina povezave ni mogoče nastaviti zaradi napačne teme povezave

298 DDE zahteva datoteko DDEML.DLL

323 Modula ni mogoče naložiti; neveljavna oblika

341 Neveljaven indeks predmeta

366 Predmet ni na voljo

380 Napačna vrednost lastnosti

382 Lastnost je: samo za branje

394 Lastnost je: samo za pisanje

420 Neveljaven sklic predmeta

423 Lastnosti ali metode ni mogoče najti

424 Potreben je predmet

425 Neveljavna raba predmeta

430 Ta predmet ne podpira avtomatizacije OLE

438 Predmet te lastnosti ali metode ne podpira

440 Napaka avtomatizacije OLE

445 Predmet tega dejanja ne podpira

446 Dani predmet ne podpira imenovanih argumentov

447 Dani predmet ne podpira trenutne področne nastavitve

448 Imenovanega argumenta ni mogoče najti

449 Argument ni neobvezen

450 Napačno število argumentov

451 Predmet ni seznam

452 Neveljavna zaporedna številka

453 Navedene funkcije DLL ni mogoče najti

460 Neveljavna oblika zapisa za odložišče

951 Nepričakovan simbol:

952 Pričakovano:

953 Pričakovan je simbol

954 Pričakovana je spremenljivka

955 Pričakovana je oznaka

956 Vrednosti ni mogoče uporabiti

957 Spremenljivka je že definirana

958 Procedura ali funkcija Sub je že definirana

959 Oznaka že definirana

960 Spremenljivke ni mogoče najti

961 Matrike ali procedure ni mogoče najti

962 Procedure ni mogoče najti

963 Nedefinirana oznaka

964 Neznana vrsta podatkov

965 Pričakovan je izhod

966 Stavčni blok še vedno odprt: manjka

967 Oklepaji se ne ujemajo

968 Simbol je že definiran drugače

969 Parametri ne ustrezajo proceduri

970 Neveljaven znak v številki

971 Polje mora biti dimenzionirano

972 Else/Endif brez If

973 ni dovoljen znotraj procedure

974 ni dovoljen zunaj procedure

975 Specifikacije dimenzij se ne ujemajo

976 Neznana možnost:

977 Konstanta ponovno definirana

978 Program je prevelik

979 Nizi ali polja niso dovoljeni

1000 Predmet nima te lastnosti

1001 Predmet nima te metode

1002 Manjka potreben argument

1003 Neveljavno število argumentov

1004 Napaka pri izvajanju metode

1005 Lastnosti ni mogoče nastaviti

1006 Lastnosti ni mogoče določiti

Podprite nas!