Funkcija Err

Vrne kodo napake, ki identificira napako, do katere je med izvajanjem programa prišlo.

Skladnja:


Err

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Funkcija Err se uporablja v programskih delih za odelavo napak, z njeno pomočjo se določi napake in ukrepi proti njej.

Primer:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler REM pripravimo ravnanje ob napaki
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM do napake pride, ker datoteke ni
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Napaka " & err & ": " & error$ + chr(13) + "v vrstici : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Do napake je prišlo ob"
End Sub

Podprite nas!