Funkcije za ravnanje z napakami

Uporabljajte naslednje ukaze in funkcije, da definirati, kako se bo LibreOffice Basic odzival na napake med izvajanjem.

LibreOffice Basic nudi več metod, s katerimi se lahko izognete zaključku programa, če pride do napak med izvajanjem.

Funkcija CVErr

Pretvori niz ali numerični izraz v variantni izraz podvrste »Error«.

Funkcija Erl

Vrne vrstico programa, v kateri je prišlo med izvajanjem do napake.

Funkcija Err

Vrne kodo napake, ki identificira napako, do katere je med izvajanjem programa prišlo.

Predmet Err [VBA]

Uporabite predmet VBA Err za javljanje oz. ravnanje z napakami pri izvajanju.

Funkcija IsError

Preizkusi, če spremenljivka vsebuje vrednost za napako.

Funkcija Error

Vrne opis napake na osnovi vrednosti ali javi kontekst dane napake.

Ukaz On Error GoTo ... Resume

Aktivira rutino za obdelavo napake, potem ko je do napake prišlo, ali pa nadaljuje z izvajanjem programa.

Ukaz Resume

Ponastavi podatke o napaki in nakaže, kaj naj se naslednje izvrši.

Storitev ScriptForge.Exception

Storitev Exception je nabor metod za razhroščevanje kode skriptov Basic in Python ter za ravnanje ob napakah v skriptih Basic.

V primeru napake v skriptih Basic ob izvajanju lastnosti in metode storitve Exception pomagajo identificirati kontekst napake in omogočajo ravnanje z njo.

Podprite nas!