Konstante v Basicu

Konstante, uporabljene v programski kodi Basic

Logične konstante

Ime

Vrsta

Vrednost

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Primer:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Matematična konstanta

Ime

Vrsta

Vrednost

Pi

Double

3.14159265358979


Primer:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Konstante predmetov

Ime

Vrsta

Raba

Empty

Variant

Vrednost Empty pomeni, da spremenljivka še ni bila inicializirana.

Null

null

Označuje, da spremenljivka ne vsebuje podatkov.

Nothing

Object

Spremenljivki priredite predmet Nothing, če želite odstraniti predhodno prireditev.


Primer:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Dodatne konstante VBA

Naslednje konstante so na voljo, če je omogočen združljivostni način VBA:

warning

To konstanto, funkcijo ali predmet omogočimo z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Poimenovana konstanta

Šestnajstiška (desetiška) vrednost

Opis

vbTrue

-1

Del naštevanja vbTriState.

vbFalse

0

Del naštevanja vbTriState.

vbUseDefault

-2

Del naštevanja vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR – prehod na začetek vrstice (angl. carriage return)

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF – prehod na začetek vrstice in pomik v novo vrsto

vbFormFeed

\x0c (12)

FF – pomik na novo stran (angl. form feed)

vbLf

\x0A (10)

LF – pomik v novo vrsto (angl. line feed)

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) v sistemih Windows

\x0A (10) v drugih sistemih

LF ali CRLF

vbNullString

""

Ničelni niz

vbTab

\x09 (9)

HT – vodoravni tabulator (angl. horizontal tab)

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT – navpični tabulator (angl. vertical tab)


Podprite nas!