Funkcija Timer

Vrne vrednost, ki pove, koliko sekund je preteklo od polnoči.

Ikona opombe

Definirati morate najprej spremenljivko, s katero boste funkcijo Timer poklicali – definirana mora biti kot »Long«, ker bo sicer vrnjena vrednost vrste Date.


Skladnja:


 Timer

Vrnjena vrednost:

Date

Primer:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "sekund od polnoči"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Ura kaže"
End Sub
note

Funkcija Timer meri čas v sekundah. Če želite meriti čas v milisekundah, uporabite storitev Timer, ki je na voljo v knjižnici ScriptForge.


Podprite nas!