Funkcija TimeValue

Izračuna serijsko vrednost za čas, ki je naveden v urah, minutah in sekundah – parametrih v obliki nizov –, ki predstavlja čas kot eno samo numerično vrednost. S pomočjo te vrednosti lahko izračunavate časovne razlike.

Skladnja:


TimeValue(Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

Datum

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki vsebuje želeni čas v obliki »HH:MM:SS«.

Funkcijo TimeValue lahko uporabljate zato, da čas pretvorite v eno samo vrednost, s katero lahko računate razlike v časih.

Ta funkcija TimeValue vrača podatkovno vrsto Variant VarType 7 (Date), shranjena pa je interno v dvojni natančnosti kot število med 0 in 0,9999999999.

Za razliko od funkcij DateSerial ali DateValue, kjer se serijski datum računa v dneh od fiksnega datuma, lahko z vrednostmi, ki jih TimeValue vrača, računate, ne morete pa jih ovrednotiti.

Za funkcijo TimeSerial lahko posredujete posamezne parametre (uro, minute, sekunde) kot ločene numerične izraze. Funkciji TimeValue lahko posredujete kot parameter niz, ki vsebuje čas.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

13 Vrsta spremenljivk se ne ujema

Primer:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "začetni čas"
  b1 = "končni čas"
  c1 = "čas skupaj"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Podprite nas!