Funkcija TimeSerial

Izračuna serijsko vrednost za čas na osnovi parametrov ure, minute in sekunde v numerični obliki. S pomočjo te vrednosti lahko izračunavate časovne razlike.

Skladnja:


TimeSerial(ura,minuta,sekunda)

Vrnjena vrednost:

Date

Parametri:

ura: Numeričen izraz, ki navaja uro za čas, ki se uporablja za izračun serijske vrednosti. Veljavne vrednosti: 0-23.

minuta: Numeričen izraz, ki navaja minuto za čas, ki se uporablja za izračun serijske vrednosti. Praviloma se uporablja vrednosti med 0 in 59. Lahko pa tudi uporabljate vrednosti izven tega območja, s čimer seveda vplivate na število ur.

sekunda: Numeričen izraz, ki navaja sekundo za čas, ki se uporablja za izračun serijske vrednosti. Praviloma se uporablja vrednosti med 0 in 59. Lahko pa tudi uporabljate vrednosti izven tega območja, s čimer seveda vplivate na število minut.

Primeri:

12, -5, 45 odgovarja 11, 55, 45

12, 61, 45 odgovarja 13, 2, 45

12, 20, -2 odgovarja 12, 19, 58

12, 20, 63 odgovarja 12, 21, 4

Funkcijo TimeSerial lahko uporabljate za to, da iz časa izračunate eno samo vrednost, s katero lahko računate razlike v časih.

Funkcija DateSerial vrača podatkovno vrsto Variant VarType 7 (Date). Ta vrednost je interno shranjena v dvojni natančnosti kot število med 0 in 0,9999999999. Za razliko od funkcij DateSerial ali DateValue, kjer se serijski datum računa v dneh od fiksnega datuma, lahko z vrednostmi, ki jih TimeSerial vrača, računate, ne morete pa jih ovrednotiti.

Funkciji TimeValue lahko posredujete kot parameter niz, ki vsebuje čas. Za funkcijo TimeSerial pa lahko posredujete posamezne parametre (uro, minute, sekunde) kot ločene numerične izraze.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Čas kot število"
    MsgBox sDate,64,"Oblikovan čas"
End Sub

Podprite nas!