Funkcija Second

Vrne sekundo iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Skladnja:


Second (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere se izračuna število sekund.

Ta funkcija je nasprotje funkcije TimeSerial. Vrne sekunde iz vrednosti za serijski čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue. Izraz:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

vrne vrednost 41.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Točna sekunda je ta trenutek "& Second( Now )
End Sub

Podprite nas!