Funkcija Now

Vrne trenutni sistemski datum in čas kot vrednost Date.

Skladnja:


Now

Vrnjena vrednost:

Date

Primer:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Ta trenutek je " & Now
  End Sub
note

Funkcija Now meri čas v sekundah. Če želite meriti čas v milisekundah, uporabite storitev Timer.


Podprite nas!