Funkcija Now

Vrne trenutni sistemski datum in čas kot vrednost Date.

Skladnja:


Now

Vrnjena vrednost:

Date

Primer:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Ta trenutek je " & Now
End Sub

Podprite nas!