Funkcija Minute (BASIC)

Vrne minuto iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Skladnja:


    Minute (Število)
  

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: numerični izraz, ki vsebuje serijsko vrednost časa, potrebno za izračun števila minut.

Ta funkcija je nasprotje funkcije TimeSerial. Vrne minuto iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue. Izraz:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

vrne vrednost 30.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Minuta je trenutno "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Podprite nas!