Funkcija Hour

Vrne uro iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Skladnja:


Hour (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: numerični izraz, ki vsebuje serijsko vrednost časa, potrebno za izračun števila ur.

Ta funkcija je nasprotje funkcije TimeSerial. Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji TimeSerial ali TimeValue, vrne vrednost, ki predstavlja uro v času. Izraz

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

vrne vrednost 12.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


     Sub ExampleHour
     Print "Ura sedaj je " & Hour( Now )
     End Sub
   

Podprite nas!