Pretvorba časovnih vrednosti

Naslednje funkcije pretvarjajo čas v števila, s katerimi je mogoče računati, in nazaj.

Funkcija Hour

Vrne uro iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Funkcija Minute (BASIC)

Vrne minuto iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Funkcija Second

Vrne sekundo iz vrednosti za čas, ki sta jo ustvarili funkciji TimeSerial ali TimeValue.

Funkcija TimeSerial

Izračuna serijsko vrednost za čas na osnovi parametrov ure, minute in sekunde v numerični obliki. S pomočjo te vrednosti lahko izračunavate časovne razlike.

Funkcija TimeValue

Izračuna serijsko vrednost za čas, ki je naveden v urah, minutah in sekundah – parametrih v obliki nizov –, ki predstavlja čas kot eno samo numerično vrednost. S pomočjo te vrednosti lahko izračunavate časovne razlike.

Funkcija CDateToUnoTime

Vrne časovni del datuma, strukturiran kot com.sun.star.util.Time UNO.

Funkcija CDateFromUnoTime

Pretvori strukturo com.sun.star.util.Time UNO v datumsko vrednost.

Funkcija CDateToUnoDateTime

Vrne časovni del datuma, strukturiran kot com.sun.star.util.DateTime UNO.

Funkcija CDateFromUnoDateTime

Pretvori strukturo com.sun.star.util.DateTime UNO v datumsko vrednost.

Podprite nas!