Funkcija DatePart

Funkcija DatePart vrača zahtevani del datuma.

Skladnja:


DatePart (interval As String, datum As Date [, prviDanTedna As Integer [, prviTedenLeta As Integer]]) As Long

Vrnjena vrednost:

Izvlečeni del podanega datuma.

Parametri:

Interval – niz iz naslednje tabele, ki definira razdobje v datumih.

interval (niz)

Razlaga

yyyy

Leto

q

Četrtletje

m

Mesec

y

Dan v letu

w

Delavnik

ww

Teden v letu

d

Dan

h

Ura

n

Minuta

s

Sekunda


Datum – datum, za katerega se izračuna rezultat.

Neposredni zapisi datumov omogočajo podajanje datumskih spremenljivk na nedvoumen način, neodvisen od krajevnih nastavitev. Takšni zapisi so zaobjeti z višaji (znak #). Možna zapisa sta:

PrviDanTedna: neobvezni parameter, ki določa začetni dan v tednu.

Vrednost za prviDanTedna

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Nedelja (privzeto)

2

Ponedeljek

3

Torek

4

Sreda

5

Četrtek

6

Petek

7

Sobota


prviTedenLeta: neobvezni parameter, ki določa začetni teden v letu.

Vrednost za prviTedenLeta

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Teden 1 je teden s prvim januarjem (privzeto)

2

Teden 1 je prvi teden v letu, ki ima štiri ali več dni.

3

Teden 1 je prvi teden, za katerega so vsi dnevi v novem letu.


Primer:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Podprite nas!