Funkcija DatePart

Funkcija DatePart vrača zahtevani del datuma.

Skladnja:


DatePart (Dodaj, Datum [, Začetek_tedna [, Začetek_leta]])

Vrnjena vrednost:

Variant, ki vsebuje datum.

Parametri:

Dodaj – niz iz naslednje tabele, ki definira razdobje v datumih.

Dodaj (niz)

Razlaga

yyyy

Leto

q

Četrt

m

Mesec

y

Dan v letu

w

Delavnik

ww

Teden v letu

d

Dan

h

Ura

n

Minuta

s

Sekunda


Datum – datum, za katerega se izračuna rezultat.

Začetek_tedna – Neobvezni parameter, ki določa začetni dan v tednu.

Vrednost za Začetek_tedna

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Nedelja (privzeto)

2

Ponedeljek

3

Torek

4

Sreda

5

Četrtek

6

Petek

7

Sobota


Začetek_leta – neobvezni parameter, ki določa začetni teden v letu.

Začetek_leta vrednost

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Teden 1 je teden s prvim januarjem (privzeto)

2

Teden 1 je prvi teden v letu, ki ima štiri ali več dni.

3

Teden 1 je prvi teden, za katerega so vsi dnevi v novem letu.


Primer:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", "12/31/2005")
End Sub

Podprite nas!