Funkcija DateDiff

Vrne število datumskih ali časovnih intervalov med podanima datumoma.

Skladnja:


DateDiff (interval As String, datum1 As Date, datum2 As Date [, prviDanTedna As Integer [, prviTedenLeta As Integer]]) As Double

Vrnjena vrednost:

Število.

Parametri:

interval – niz iz naslednje tabele, ki definira datumsko ali časovno razdobje.

interval (niz)

Razlaga

yyyy

Leto

q

Četrtletje

m

Mesec

y

Dan v letu

w

Delavnik

ww

Teden v letu

d

Dan

h

Ura

n

Minuta

s

Sekunda


Datum1, datum2 – datuma, katerih vrednosti primerjate.

Neposredni zapisi datumov omogočajo podajanje datumskih spremenljivk na nedvoumen način, neodvisen od krajevnih nastavitev. Takšni zapisi so zaobjeti z višaji (znak #). Možna zapisa sta:

PrviDanTedna: neobvezni parameter, ki določa začetni dan v tednu.

Vrednost za prviDanTedna

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Nedelja (privzeto)

2

Ponedeljek

3

Torek

4

Sreda

5

Četrtek

6

Petek

7

Sobota


prviTedenLeta: neobvezni parameter, ki določa začetni teden v letu.

Vrednost za prviTedenLeta

Razlaga

0

Uporabi privzeto sistemsko vrednost

1

Teden 1 je teden s prvim januarjem (privzeto)

2

Teden 1 je prvi teden v letu, ki ima štiri ali več dni.

3

Teden 1 je prvi teden, za katerega so vsi dnevi v novem letu.


Primer:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Podprite nas!