Funkcija CDateFromUnoTime

Pretvori strukturo com.sun.star.util.Time UNO v datumsko vrednost.

Skladnja:


CDateFromUnoTime(aČas)

Vrnjena vrednost:

Date

Parametri:

aČas je čas, ki bo pretvorjen.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleCDateFromUnoTime
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aDatabaseRow.getTime(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoTime(aTimeControl.Time))
End Sub

Podprite nas!