Funkcija DateAdd

Prišteje razdobje navedenemu datumu tolikokrat, kolikokrat je zahtevano. in končni rezultat vrne.

Skladnja:


DateAdd (Dodaj, Števec, Datum)

Vrnjena vrednost:

Variant, ki vsebuje datum.

Parametri:

Dodaj – niz iz naslednje tabele, ki definira razdobje v datumih.

Dodaj (niz)

Razlaga

yyyy

Leto

q

Četrt

m

Mesec

y

Dan v letu

w

Delavnik

ww

Teden v letu

d

Dan

h

Ura

n

Minuta

s

Sekunda


Števec – numerični izraz, ki pove, kolikokrat se interval Dodaj prišteje (Števec je pozitiven) ali odšteje (Števec je negativen).

Datum – dani datum ali ime spremenljivke vrste Variant, ki vsebuje datum. Vrednost Dodaj bo tej vrednosti dodana tolikokrat, kolikor znaša Števec.

Primer:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Podprite nas!