Funkcija DateAdd

Prišteje razdobje (datum ali čas) navedenemu datumu tolikokrat, kolikokrat je zahtevano, in vrne končni rezultat.

Skladnja:


DateAdd (interval As String, števec As Long, datum As Date) As Date

Vrnjena vrednost:

Variant, ki vsebuje datum.

Parametri:

interval – niz iz naslednje tabele, ki definira datumsko ali časovno razdobje.

interval (niz)

Razlaga

yyyy

Leto

q

Četrtletje

m

Mesec

y

Dan v letu

w

Delavnik

ww

Teden v letu

d

Dan

h

Ura

n

Minuta

s

Sekunda


Števec – numerični izraz, ki pove, kolikokrat se interval interval prišteje (ko je pozitiven) ali odšteje (ko je negativen).

Datum – dani datum ali ime spremenljivke vrste Variant, ki vsebuje datum. Vrednost interval bo tej vrednosti dodana tolikokrat, kolikor znaša števec.

Neposredni zapisi datumov omogočajo podajanje datumskih spremenljivk na nedvoumen način, neodvisen od krajevnih nastavitev. Takšni zapisi so zaobjeti z višaji (znak #). Možna zapisa sta:

Primer:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, #1/31/2004#) &" - "& DateAdd(date:=#2005-01-31#, interval:="m", number:=1)
End Sub

Podprite nas!