Funkcija CDateFromIso

Pretvori niz z datumom iz zapisa ISO (LLLLMMDD ali LLLL-MM-DD) v interno število za datume.

Letnico sestavljata dve (podprto le v obliki zapisa LLMMDD brez ločil zaradi združljivosti) ali najmanj štiri števke. Pri štirih števkah morajo biti podane vodilne ničle, če je absolutna vrednost manjša kot 1000, lahko pa je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje leto pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu »-327680101« do »327671231« oz. od »-32768-01-01« do »32767-12-31«.

Neveljaven datum povzroči napako. Letnica 0 ni sprejemljiva, zadnji dan pred našim štetjem je -0001-12-31 in naslednji dan je 0001-01-01. Datumi pred 1582-10-15 so v proleptičnem gregorijanskem koledarju.

Ikona namiga

Pri pretvorbi serijske številke datuma v natisljivi niz (npr. z ukazoma Print in MsgBox) se uporabi privzeti koledar krajevnih nastavitev, pri čemer lahko ob prelomnem datumu 15. 10. 1582 preklopi na julijanski koledar, to pa lahko povzroči drug prikazan datum od pričakovanega. Uporabite funkcijo CDateToIso, da pretvorite takšno datumsko številko v predstavitveni niz v proleptičnem gregorijanskem koledarju.


Ikona opombe

Oblika zapisa LLLL-MM-DD z ločili je podprta od različice LibreOffice 5.3.4 naprej. Letnice, manjše od 100 ali večje od 9999 so podprte od LibreOffice 5.4 naprej, če program ne deluje v združljivostnem načinu VBA.


Skladnja:


CDateFromIso(String)

Vrnjena vrednost:

Notranje število za datum

Parametri:

Niz: niz, ki vsebuje datum v zapisu ISO.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

obe vrneta 31. 12. 2002 v sistemski datumski obliki

Podprite nas!