Funkcija CDateToIso

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in CDateFromIso, vrne datum v zapisu ISO brez ločil (LLLLMMDD).

Letnico sestavljajo vsaj štiri števke, če je absolutna vrednost manjša od 1000, tudi vodilne ničle. Lahko je negativna z vodilnim minusom, če podani datum označuje letnico pred našim štetjem (pr.n.št.) in ima lahko več kot štiri števke, če je absolutna vrednost večja od 9999. Oblikovani niz je lahko v obsegu od »-327680101« do »327671231«.

Ikona opombe

Letnice, manjše od 100 in večje od 9999, so podprte od različice LibreOffice 5.4 naprej.


Skladnja:


CDateToIso(Število)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število: Celo število, ki vsebuje serijsko število datuma.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"Datum ISO"
End Sub

Podprite nas!