Funkcija WeekDay

Ta funkcija vrne število, ki odgovarja dnevu v tednu za serijsko številko datuma, ki sta jo ustvarili funkciji DateSerial ali DateValue.

note

Ta stran pomoči opisuje funkcijo WeekDay, uporabljeno v skriptih Basic. Če vas zanima funkcija WeekDay, uporabljena v programu LibreOffice Calc, glejte to stran pomoči.


Skladnja:


 WeekDay (serijskiDatum, [PrviDanTedna])

Parametri:

SerijskiDatum: celoštevilski izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere je mogoče izračunati dan v tednu.

PrviDanTedna: celoštevilska vrednost, ki ponazarja, kateri dan naj velja za prvi dan v tednu. Privzeta vrednost je 0, kar pomeni, da so za ugotavljanje prvega dneva v tednu upoštevane sistemske krajevne nastavitve.

Parameter PrviDanTedna sprejme vrednosti med 0 in 7. Spodnja tabela opisuje pomen vsake posamezne vrednosti:

Vrednost

Konstanta VBA

Opis

0

vbUseSystemDayOfWeek

Uporabi sistemske krajevne nastavitve

1

vbSunday

Nedelja (privzeto)

2

vbMonday

Ponedeljek

3

vbTuesday

Torek

4

vbWednesday

Sreda

5

vbThursday

Četrtek

6

vbFriday

Petek

7

vbSaturday

Sobota


note

Zgoraj naštete konstante VBA so na voljo le,č e je omogočena podpora VBA. Podrobnosti preberite na spletni strani ukaza VBASupport.


Vrnjena vrednost:

Integer

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Naslednji primer uporablja za določitev trenutnega dneva v tednu funkcijo Now().


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' vrni in prikaži dan v tednu
  Select Case WeekDay( Now )
      Case 1: sDan="nedelja"
      Case 2: sDan="ponedeljek"
      Case 3: sDan="torek"
      Case 4: sDan="sreda"
      Case 5: sDan="četrtek"
      Case 6: sDan="petek"
      Case 7: sDan="sobota"
  End Select
  MsgBox "" + sDan,64,"Danes je"
End Sub

Naslednji primer ilustrira uporabo parametra PrviDanTedna, ki predvideva, da je prvi dan v tednu torek.


 Dim someDay As Long
 ' 1. januar 2021 je bil petek
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' izpiše "6", ker predvideva, da je nedelja prvi dan v tednu
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' izpiše "4", ker predvideva, da je torek prvi dan v tednu
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Podprite nas!