Funkcija WeekDay (BASIC)

Vrne vrednost, ki odgovarja dnevu v tednu za serijsko številko datuma, ki sta jo ustvarili funkciji DateSerial ali DateValue.

Skladnja:


WeekDay (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere je mogoče ugotoviti dan v tednu (1-7).

Naslednji primer s pomočjo funkcije WeekDay izračuna iz vnesenega datuma dan v tednu.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' vrni in prikaži dan v tednu
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDan="nedelja"
    Case 2
      sDan="ponedeljek"
    Case 3
      sDan="torek"
    Case 4
      sDan="sreda"
    Case 5
      sDan="četrtek"
    Case 6
      sDan="petek"
    Case 7
      sDan="sobota"
  End Select
  MsgBox "" + sDan,64,"Danes je"
End Sub

Podprite nas!