Funkcija Month

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne vrednost, ki predstavlja mesec v letu.

Skladnja:


Month (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere je mogoče ugotoviti mesec v letu.

Ta funkcija je nasprotje funkcije DateSerial. Iz serijske številke datuma, ki jo vrneta DateSerial in DateValue, generira mesec v letu. Izraz


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

vrne vrednost 12.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Tekoči mesec"
End Sub

Podprite nas!