Funkcija Day

Na osnovi serijskega števila za datum, ki ga generirata funkciji DateSerial in DateValue, vrne vrednost, ki predstavlja dan v mescu.

Skladnja:


Day (Število)

Vrnjena vrednost:

Integer

Parametri:

Število: Numerični izraz, ki vsebuje serijsko številko datuma, iz katere je mogoče ugotoviti dan v mescu.

Ta funkcija je v bistvu obratna funkcija DateSerial, ker iz serijske številke datuma, ki jo vračata DateSerial in DateValue, generira dan v mescu. Izraz


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

vrne vrednost 20.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleDay
    Print Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & ". dan v mesecu"
End Sub

Podprite nas!