Funkcija DateValue

Vrne predmet Date iz niza, ki predstavlja datum.

Vrnjeni predmet je interno predstavljen kot enojna številska vrednost, ki ustreza navedenemu datumu. Ta vrednost lahko uporabite za izračun števila dni med dvema datumoma.

Skladnja:


 DateValue(datum As String)

Parametri:

datum: niz, ki vsebuje datum, ki ga želite pretvoriti v predmet Date.

note

Niz, podan DateValue, mora biti zapisan v eni od datumskih oblik, ki so določene za vaše krajevne nastavitve (glejte – Jezikovne nastavitve – Jeziki), ali z uporabo datumskega zapisa ISO »llll-mm-dd« (letnica, mesec in dan, ločeni z vezaji).


Vrnjena vrednost:

Date.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


 Sub ExampleDateValue
   Dim aDate As Date
   aDate = DateValue("2021-12-20")
   ' Izpiše datum skladno s krajevnimi nastavitvami
   MsgBox aDate
   ' Izlušči leto, mesec in datum iz datumskega predmeta
   MsgBox Year(aDate)
   MsgBox Month(aDate)
   MsgBox Day(aDate)
   ' Izpiše številsko vrednost, ki ustreza datumu (vrste Long)
   MsgBox CLng(aDate)
 End Sub

Podprite nas!