Funkcija DateValue

Vrne datumsko vrednost iz niza datuma. Niz datuma je celoten datum v eni sami numerični vrednosti. To serijsko številko lahko uporabite tudi za določitev razlike med dvema datumoma.

Skladnja:


  DateValue (datum)

Parametri:

Datum: niz ali izraz, ki vsebuje datum, s katerim želite računati. Za razliko od funkcije DateSerial, ki ji podate leta, mesece in dneve kot ločene številske vrednosti, zahteva funkcija DateValue datumski niz v enem od definiranih vzorcev datuma, določenih za vašo krajevno nastavitev (glejte – Jezikovne nastavitve – Jeziki), ali v zapisu datuma po standardu ISO (trenutno je podprt le zapis ISO z vezaji, npr. »2012-12-31«).

Vrnjena vrednost:

Izračunani datum.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


  Sub ExampleDateValue
      MsgBox DateValue("23/02/2011")
  End Sub

Podprite nas!