Funkcija DateSerial

Vrne vrednost Date, če navedemo leto, mesec in dan.

Skladnja:


DateSerial (leto, mesec, dan)

Vrnjena vrednost:

Datum

Parametri:

Leto: Izraz ali celo število, ki navaja leto. Vrednosti med 0 in 99 se razume kot leta 1900-1999. Za vsa ostala leta morate vnesti štirimestno število.

Mesec: Izraz ali celo število, ki navaja mesec imenovanega leta. Dovoljene so vrednosti 1-12.

Dan: celoštevilčni izraz, ki določa dan v določenem mesecu. Dovoljeni obseg je 1-31. Če za mesec, ki ima manj kot 31 dni, vnesete dan, ki ne obstaja, ne javi nobene napake.

Funkcija DateSerial vrne število dni med 30.12.1899 in navedenim datumom. S pomočjo te funkcije lahko izračunate razliko med dvema datumoma.

Funkcija DateSerial vrača podatkovno vrsto Variant VarType 7 (Date). Interno se to vrednost shranjuje v dvojni dolžini, tako da za 1.1.1900 vrne vrednost 2. Negativne vrednosti so namenjene datumom pred 30.12.1899 (ne vključno).

Če se definira datum, ki je zunaj sprejetega obsega, javi LibreOffice Basic napako.

Za razliko od funkcije DateValue, ki jo definirate kot niz, ki vsebuje datum, funkcija DateSerial vsakega od parametrov (leto, mesec, dan) vrednoti kot samostojen numerični izraz.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDatum ' vrne 23476
   MsgBox sDate ' vrne 04/09/1964
 End Sub

Podprite nas!