Funkcije za datum in čas

Uporabljajte tu opisane ukaze in funkcije, če potrebujete operacije na datumih in na časih.

LibreOffice Basic omogoča računanje razlik v času in datumih, tako da vrednosti časovnih in datumskih spremenljivk pretvarja v zvezne numerične vrednosti. Po izračunu razlike lahko rezultat s pomočjo posebnih funkcij pretvorimo nazaj v standardno obliko za čas in datume.

Ikona namiga

Datum in čas lahko kombinirate v eno samo decimalno število v plavajoči vejici. Datume pretvori v cela števila, čas pa v decimalne vrednosti. LibreOffice Basic podpira tudi spremenljivke vrste Date, ki lahko hranijo časovne vrednosti tako datumov kot tudi časov.


Pretvorba datumskih vrednosti

Naslednje funkcije pretvarjajo datum v število, s katerim je mogoče računati, in nazaj.

Pretvorba časovnih vrednosti

Naslednje funkcije pretvarjajo čas v števila, s katerimi je mogoče računati, in nazaj.

Sistemski datum in čas

Naslednje funkcije in ukazi nastavljajo ali vračajo sistemski datum in čas.

Podprite nas!