Funkcija FileExists

Ugotovi, ali datoteka ali mapa obstaja na podatkovnem mediju.

Skladnja:


FileExists(ImeDatoteke As String | ImeMape As String)

Vrnjena vrednost:

Bool

Parametri:

ImeDatoteke | ImeMape: poljuben niz ali izraz, ki enolično (brez nadomestnih znakov) določa datoteko. Lahko tudi uporabite zapis URL.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Podprite nas!