Ukaz SetAttr

Nastavi informacijo o atributih imenovane datoteke.

Skladnja:


SetAttr ImePoti As String, Atributi As Integer

Parametri:

ImePoti: ime datoteke, vključno s potjo, za katero želite preizkusiti atribute. Če poti ne vnesete, bo SetAttr iskal datoteko v trenutni mapi. Uporabite lahko tudi zapis URL.

Atributi: bitni vzorec, s katerim nastavite ali odstavite želene atribute:

Poimenovana konstanta

Vrednost

Definicija

ATTR_NORMAL

0

Navadne datoteke.

ATTR_READONLY

1

Datoteke samo za branje.

ATTR_HIDDEN

2

Skrita datoteka.


Če posamezne vrednosti povežete z logičnim OR, lahko hkrati nastavite več atributov.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

53 Datoteke ni mogoče najti

70 Dostop zavrnjen

Primer:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error GoTo ErrorHandler ' določite cilj za ErrorHandler
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Podprite nas!