Ukaz RmDir

Izbriše obstoječo mapo z medija.

Skladnja:

Diagram ukaza RmDir


RmDir Besedilo As String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki navaja ime in pot za mapo, ki jo želite izbrisati. Lahko tudi uporabite zapis URL.

Če pot ni navedena, išče ukaz RmDir mapo, ki jo želite izbrisati, v trenutni mapi. Če je ne najde, se pojavi sporočilo o napaki.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

76 Poti ni mogoče najti

Primer:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Podprite nas!